Пехчево, 1/7/2015
СРЕДБА

Пехчево, 1/7/2015
СРЕДБА

Под водство на Организација на жени во Пехчево на 1.07.2015 беше одржана средба во природа, на Пехчевските водопади, со наставници од основни училишта во Пехчево и околните села.

Тема на разговор беше „Препознавање на семејното насилство преку однесувањето на учениците“, а се разговараше и за проектот „Со заеднички напори - кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово засновано насилство“.


На присутните им беа поделени летоци за надлежностите на полицијата и Центарот за социјална работа во случаи на семејно насилство и се разговараше за понатамошни заеднички активности.

Под водство на Организација на жени во Пехчево на 1.07.2015 беше одржана средба во природа, на Пехчевските водопади, со наставници од основни училишта во Пехчево и околните села.

Тема на разговор беше „Препознавање на семејното насилство преку однесувањето на учениците“, а се разговараше и за проектот „Со заеднички напори - кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово засновано насилство“.
На присутните им беа поделени летоци за надлежностите на полицијата и Центарот за социјална работа во случаи на семејно насилство и се разговараше за понатамошни заеднички активности.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close