Виена, 9-11/06/2015
СОСТАНОК

Виена, 9-11/06/2015
СОСТАНОК

Наташа Димитровска од Националниот совет за родова рамноправност присуствуваше на КоКо состанокот на Европската мрежа на жени против насилство (WAVE CoCo meeting) кој се одржа во Виена од 9-11. јуни. На состанокот присуствуваа претставнички на организациите членки на мрежата од 36 европски земји.


Беа идентификувани главните предизвици и насоки на работа на мрежата, а беше планирана и новата кампања против насилство врз жените и нивните деца. 

Наташа Димитровска од Националниот совет за родова рамноправност присуствуваше на КоКо состанокот на Европската мрежа на жени против насилство (WAVE CoCo meeting) кој се одржа во Виена од 9-11. јуни. На состанокот присуствуваа претставнички на организациите членки на мрежата од 36 европски земји.
Беа идентификувани главните предизвици и насоки на работа на мрежата, а беше планирана и новата кампања против насилство врз жените и нивните деца. 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close