Кавадарци, 24.06.2015
СРЕДБА

Кавадарци, 24.06.2015
СРЕДБА

На 24.06.2015 год., во фабриката Фени Индустри во Кавадарци, претставнички на Националниот совет за родова рамноправност одржаа средба за подигнување на јавната свест за проблемот на родово засновано насилство и потребата од ратификација на Конвенцијата за заштита на жените од родово засновано и домашно насилство.

Со компанијата Фени Индустри, како една од најголемите општествено-одговорни компании во Македонија, НСРР соработува веќе подолг период во различни активности.


Беше покажан голем интерес за темата и беше договорено и понатаму да се продолжи со вакви средби, на оваа и други теми.

Прилог за средбата на локална телевизија на следниот линк

На 24.06.2015 год., во фабриката Фени Индустри во Кавадарци, претставнички на Националниот совет за родова рамноправност одржаа средба за подигнување на јавната свест за проблемот на родово засновано насилство и потребата од ратификација на Конвенцијата за заштита на жените од родово засновано и домашно насилство.

Со компанијата Фени Индустри, како една од најголемите општествено-одговорни компании во Македонија, НСРР соработува веќе подолг период во различни активности.
Беше покажан голем интерес за темата и беше договорено и понатаму да се продолжи со вакви средби, на оваа и други теми.

Прилог за средбата на локална телевизија на следниот линк

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close