Скопје, 29/04/2015
Учество на jавна расправа

Скопје, 29/04/2015
Учество на jавна расправа

На 29.04.2015, среда, во Парламентот на Р. Македонија, беше одржана јавна расправа на тема „Како до родова еднаквост?“ која беше свикана од Комисијата за европски прашања и Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Собранието на Република Македонија.

Воведни излагања имаа г-ѓа Нора Алити, потпретседателка на Комисијата за европски прашања, г-ѓа Лилјана Поповска, претседателка на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, вицепремиерот во Владата на Република Македонија, г. Фатмир Бесими и заменик министерот за труд и социјална политика, г. Ибрахим Ибрахими.

По воведните излагања беше отворена дискусија во која се вклучија членовите и замениците членови на комисиите, пратеници, претставници на институциите, на локалните комисии за еднакви можности на жените и мажите и претставници на невладините организации.

На расправата зеде учество Савка Тодоровска од Националниот совет за родова рамноправност.

На 29.04.2015, среда, во Парламентот на Р. Македонија, беше одржана јавна расправа на тема „Како до родова еднаквост?“ која беше свикана од Комисијата за европски прашања и Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Собранието на Република Македонија.

Воведни излагања имаа г-ѓа Нора Алити, потпретседателка на Комисијата за европски прашања, г-ѓа Лилјана Поповска, претседателка на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, вицепремиерот во Владата на Република Македонија, г. Фатмир Бесими и заменик министерот за труд и социјална политика, г. Ибрахим Ибрахими. По воведните излагања беше отворена дискусија во која се вклучија членовите и замениците членови на комисиите, пратеници, претставници на институциите, на локалните комисии за еднакви можности на жените и мажите и претставници на невладините организации.

На расправата зеде учество Савка Тодоровска од Националниот совет за родова рамноправност.

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close