Скопје, 20-24/04/2015
Работилница

Скопје, 20-24/04/2015
Работилница

Во рамки на проектот “Јакнење на улогата на жената во борбата против родово засновано насилство, дискриминација и пост-конфликтна демократска транзиција”, финансиран од Министерството за надворешни работи и европски прашања на Република Хрватска и имплементиран од Центар за жени жртви на војната РОСА од Хрватска и Националниот совет за родова рамноправност од Македонија, беше одржана петдневна работилница за претставнички на женски граѓански организации во Македонија.

На работилницата присуствуваа претставнички на организациите: Бисера - Охрид, Кризен центар Надеж - Скопје, Организација на жени - Пехчево, Здружение женски форум - Тетово, Хуманитарно здружение Мајка - Куманово, Сирма - Куманово, Здружение за еднакви можности Езерка - Струга, Организација на жени на општина Велес, Визија - Кавадарци и Национален совет за родова рамноправност - Скопје.  


 

Во рамки на проектот “Јакнење на улогата на жената во борбата против родово засновано насилство, дискриминација и пост-конфликтна демократска транзиција”, финансиран од Министерството за надворешни работи и европски прашања на Република Хрватска и имплементиран од Центар за жени жртви на војната РОСА од Хрватска и Националниот совет за родова рамноправност од Македонија, беше одржана петдневна работилница за претставнички на женски граѓански организации во Македонија. На работилницата присуствуваа претставнички на организациите: Бисера - Охрид, Кризен центар Надеж - Скопје, Организација на жени - Пехчево, Здружение женски форум - Тетово, Хуманитарно здружение Мајка - Куманово, Сирма - Куманово, Здружение за еднакви можности Езерка - Струга, Организација на жени на општина Велес, Визија - Кавадарци и Национален совет за родова рамноправност - Скопје.  


 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close