Скопје, 16/04/2015
Застапување и лобирање

Скопје, 16/04/2015
Застапување и лобирање
Во рамки на проектните активности за застапување, претставнички на Националниот совет за родова рамноправност одржаа состаноци со раководителката на Секторот за еднакви можности при Министерство за труд и социјална политика, г-ѓа Мирдита Салиу, и со директорката на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, г-ѓа Билјана Јарчевска.
На состаноците беа претставени претстојните активности во поглед на политиките за заштита на жените од родово засновано насилство и беше претставена Базичната студија за усогласеноста на македонското законодавство со Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејно насилство.
Во рамки на проектните активности за застапување, претставнички на Националниот совет за родова рамноправност одржаа состаноци со раководителката на Секторот за еднакви можности при Министерство за труд и социјална политика, г-ѓа Мирдита Салиу, и со директорката на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, г-ѓа Билјана Јарчевска. На состаноците беа претставени претстојните активности во поглед на политиките за заштита на жените од родово засновано насилство и беше претставена Базичната студија за усогласеноста на македонското законодавство со Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејно насилство.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close