Скопје, 06/04/2015
Застапување и лобирање

Скопје, 06/04/2015
Застапување и лобирање

Во рамки на активностите за застапување и лобирање, претставнички на Националниот совет за родова рамноправност, Савка Тодоровска и Наташа Димитровска, одржаа состанок со потпретседателката на Комисијата за европски прашања во Собранието на Р. Македонија, госпоѓа Нора Алити.

Целта на состанокот беше информирање за активностите од проектот „Со здружени напори – кон нови европски стандарди во заштита на жената од родово базирано насилство“ и дискусија околу потребата за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство.


Од средбата произлегоа конструктивни заклучоци за заедничка акција за побрза ратификација на Конвенцијата во Република Македонија и подигнување на свеста за нејзината важност. 

Во рамки на активностите за застапување и лобирање, претставнички на Националниот совет за родова рамноправност, Савка Тодоровска и Наташа Димитровска, одржаа состанок со потпретседателката на Комисијата за европски прашања во Собранието на Р. Македонија, госпоѓа Нора Алити.

Целта на состанокот беше информирање за активностите од проектот „Со здружени напори – кон нови европски стандарди во заштита на жената од родово базирано насилство“ и дискусија околу потребата за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство.
Од средбата произлегоа конструктивни заклучоци за заедничка акција за побрза ратификација на Конвенцијата во Република Македонија и подигнување на свеста за нејзината важност. 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close