Потпиши!
   Име и презиме
   E-пошта
   Коментар -
Број на kоментари: 15731   
Приjави насилство и побараj помош!
Бесплатни СОС телефонски линии на Национален совет за родова рамноправност:

070 141700
075 141700
077 141700
Македонија ја ратификуваше Истанбулската конвенција
Потпишан е Указот за прогласување на Законот за ратификација на Истанбулската конвенција
Жени и девојчиња со попреченост – потенцијални жртви на родово базирано насилство
Фемициди – убиства на жени затоа што се жени
Јавно барање до кандидат(к)ите за градоначалници во Локалните избори 2017
Улична акција за промоција на кампањата Потпишувам
Интервју по повод 16 дена активизам против насилство врз жените
Прес-конференција по повод 16 дена активизам против насилство врз жените
Средба со претставнички/ци од институциите
Проектот „Со заеднички напори“ награден за придонес кон промени во регионот
Средба со претставници/чки од институциите
Дискусија за здравјето и благосостојбата на жените
Конференција на тема Обединети против насилството врз жените и нивните деца
Поддршка и заштита на жени - жртви на родово базирано насилство
Средба со граѓан(к)и во Кавадарци
Состанок со Градоначалник на Општина Кавадарци
Барање за дополнување на Законот за народен правобранител
Дискусија за потребата од побрза ратификација на Конвенцијата за борба против родово засновано насилство
Лидерите во процесот Брдо Бриони - регионална соработка против насилството врз жените
Мрежата Жени против насилство Европа започнува кампања за правата на жените жртви на насилство за пристап до сервиси за поддршка
Потпишан Меморандум за соработка со Министерство за правда на Р. Македонија
„10 Минути“ со Савка Тодоровска
МЕДИУМСКО ГОСТУВАЊE
„10 Минути“ со Савка Тодоровска
Разговор за семејно и интимно партнерско насилство на телевизија 24Вести
Меѓународна кампања против насилство врз жените
Интерактивна база на податоци за следење на примената на Конвенцијата против родово засновано насилство
Кампања во Кавадарци
Кампања во Струга
Кампања во Пехчево
Насилството врз жените - Дел од агендата на политичките партии во Република Македонија
Напис во весник
МЕДИУМСКА КАМПАЊА
Напис во весник
Учество на НВО Саем
Превенција и спречување на насилство врз жени со попреченост
Заедно против насилството врз жените
ТРИБИНА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ
Заедно против насилството врз жените
Интервју на локална телевизија во Пехчево
Конвенција на Совет на Европа за спречување и борба против насилството врз жени – состојби и предизвици во РМ
Потписот значи обврска, а обврските треба да се исполнат!
Улична акција и соопштение за медиуми
Заштита и поддршка на жените жртви на родово базирано насилство – моментални состојби и добри пракси
Работилница за родово засновано насилство
Студиско патување во Загреб, Р. Хрватска
Улична акција во Скопје
Соопштение до медиуми
за Р. Македонија од Комитетот на Обединетите нации за човекови права
Средба во Министерство за надворешни работи
Состанок во Министерство за внатрешни работи
Средба со јавна обвинителка
Застапување и лобирање
Средба со јавна обвинителка
Интервју на локална телевизија во Струга
Делење летоци во Струга
Новите развојни стратешки цели и родовата еднаквост на агендата во Р. Македонија
Привремени мерки за заштита на жртвите од семејно насилство
Препознавање на семејното насилство преку однесувањето на учениците
Подигнување на јавната свест за проблемот на родово засновано насилство
Средба со претставници/чки на институциите
Состанок на Европска мрежа на жени против насилство
„Како до родова еднаквост?“
Учество на jавна расправа
„Како до родова еднаквост?“
„Јакнење на улогата на жената во борбата против родово засновано насилство, дискриминација и пост-конфликтна транзиција“
Средби во МТСП и Меѓуопштински ЦСР
Застапување и лобирање
Средби во МТСП и Меѓуопштински ЦСР
Средба во Комисија за европски прашања
20 години од донесувањето на Пекингшката декларација и Платформа за акција
Против домашното насилство
НСРР - добитник на наградата за човекови права на Француската амбасада во Скопје
од активностите на локалните партнерски организации
Анализа на усогласеноста на законодавството на Р. Македонија со Конвенцијата против насилство врз жените
Гостување на национална телевизија
Медиумско претставување
Гостување на национална телевизија
„Чекори кон ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа против насилство врз жените“
Работен состанок со претставници од институции
Состанок на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство
Од потпишување до ратификација: искуства од земјите од ЈИЕ и Турција
Предавање на тема „Домашно насилство“ во соработка со УЖ ВМРО-ДПМНЕ Кавадарци
Средба во Општина Центар
Застапување и лобирање
Средба во Општина Центар
Медиумско гостување
Истанбулската конвенција стапи на сила
Кампања и информирање на граѓаните
Проектни активности во Пехчево
Претставување на проектот во Делчево
Надлежности и постапување на Центарот за социјална работа во случаи на домашно насилство
Надлежности на Полицијата во случаи на домашно насилство
Состанок за семејно насилство во Пехчево
Соработка меѓу Организација на жени „Визија“ Кавадарци и ЦСР, Полиција и Јавно обвинителство Кавадарци
Состанок со локални партнерски организации
Поставување постери и делење флаери
Подготовка на закон за семејно насилство
Активности во Пехчево
ПОТПИШУВАМ во Пехчево
Активности во Пехчево
Активности во Струга
ПОТПИШУВАМ во Струга
Активности во Струга
Улична акција
Активности
Улична акција
Претставување на кампањата
Почеток на кампањата „16 дена активизам за борба против насилство врз жените“ и кампањата „Потпишувам“
Претставнички на Организацијата на жени на Пехчево во посета на градоначалникот Поповски
Нова можност за подобра заштита од насилство
Поддршка од независните регулаторни тела  за заштита на правата
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close