03/11/2013
Конвенциjа

03/11/2013
Конвенциjа
Националниот Совет за Рдова Рамноправност и женските организации од Македонија изразуваат задоволство што Република Мкаедонија како држава е една од државите потписнички за
ратификација на Истанбулската Конвенција, сите ние очекуваме во следноит период Конвенцијата да биде и ратификувана во Собранието на Република Македонија.
Националниот Совет за Рдова Рамноправност и женските организации од Македонија изразуваат задоволство што Република Мкаедонија како држава е една од државите потписнички за ратификација на Истанбулската Конвенција, сите ние очекуваме во следноит период Конвенцијата да биде и ратификувана во Собранието на Република Македонија.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close