11-12/02/013
Состанок

11-12/02/013
Состанок
Автономниот женски центар на 11-12 фебруари 2013 год. во Скопје одржа состанок со партнер организациите во проектот. Цел на состанокот беше дискусија за проектните активности и креирање на предлог план за имплементација на проектот.

На состанокот детално беа дискутирани проектните активности за 2013 и 2014 год., беа разгледани резултатите од контекстуалната анализа и можностите за унапредување на видливоста на проектот, подготвен е нацрт на редефинираната стратегија и план за имплементација на проектот.
На состанокот присуствуваа претставнички од сите партнерски организации: Автономен Женски Центар (Србија), Центар за жртви на војната (Хрватска), Здружени жени (Босна и Херцеговина), Здужение СОС (Словенија), Национален Совет за Родова Рамноправност (Македонија) и Женска мрежа против насилството во Европа – WAVE (Австрија).
Автономниот женски центар на 11-12 фебруари 2013 год. во Скопје одржа состанок со партнер организациите во проектот. Цел на состанокот беше дискусија за проектните активности и креирање на предлог план за имплементација на проектот.

На состанокот детално беа дискутирани проектните активности за 2013 и 2014 год., беа разгледани резултатите од контекстуалната анализа и можностите за унапредување на видливоста на проектот, подготвен е нацрт на редефинираната стратегија и план за имплементација на проектот. На состанокот присуствуваа претставнички од сите партнерски организации: Автономен Женски Центар (Србија), Центар за жртви на војната (Хрватска), Здружени жени (Босна и Херцеговина), Здужение СОС (Словенија), Национален Совет за Родова Рамноправност (Македонија) и Женска мрежа против насилството во Европа – WAVE (Австрија).
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close