29-30/03/2013
Состанок

29-30/03/2013
Состанок
Националниот совет за родова рамноправност го одржа првиот иницијален состанок со претставнички на локалните партнерски организации на 29 и 30 март 2013 год. во Скопје.
Состанокот беше со цел запознавање на локалните партнери со целите на проектот, активностите и обврските за реализација на проектот и анализа на методологијата за изработка на локалната контекстуална анализа.
Националниот совет за родова рамноправност го одржа првиот иницијален состанок со претставнички на локалните партнерски организации на 29 и 30 март 2013 год. во Скопје. Состанокот беше со цел запознавање на локалните партнери со целите на проектот, активностите и обврските за реализација на проектот и анализа на методологијата за изработка на локалната контекстуална анализа.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close