13-15/05/2013
Семинар

13-15/05/2013
Семинар
Пет партнерски организации имаа тродневен семинар кои го водеа 5 експерти/ки од Хрватска и ЕУ. Претставичките на партнерските организации ги унапредија своите знаења и вештини и ги договорија идните активности. Ќе биде избран еден заеднички слоган на кампањата, барањата на кампањата ќе бидат специфични во однос на контекстот во секоја држава. Изработен е план за следни активности.

Пет партнерски организации, Автономен Женски Центар (Белград), Центар за жртви на војната – РОСА (Загреб), Здружени жени Бања Лука (Бања Лука), Здужение СОС (Љубљана), Национален Совет за Родова Рамноправност (Скопје) и Женска мрежа против насилството во Европа – WAVE (Австрија), имаа тродневен семинар за акции за лобирање и кампањи.

Семинарот го водеа експерти/ки од Хрватска (Сандра Бенчиќ и Гордан Босанац од Центарот за мировни студии, Жељка Грацин Љељак од Зелена акција) и од Европската Унија (Колет Де Трој од EWL и Барбара Стелмачек од WAVE мрежата).
Експертите/ките помогнаа во анализата на досегашните богати искуства на партнерските организации во кампањи и акции на застапување, фокусирање на потребите на партнерските организации, анализа на клучните актери за секоја држава, лобирачки стратегии и примери на добри пракси и правење агенда за следниот период.

Резултат од семинарот се унапредени теоретски и практични знаења на претставнички од 5 партнерски организации. Договорено е да се избре еден заеднички слоган, а барањата од кампањата може да бидат различни, во однос на контекстот на секоја држава. Изработен е план на активности (задачи и временска рамка) за тимот на кампањата и националните тимови. Договорено е да се искористат идеите на EWL и WAVE за алатки за кампањи и секој национален тим да изработи план за кампањата.
Пет партнерски организации имаа тродневен семинар кои го водеа 5 експерти/ки од Хрватска и ЕУ. Претставичките на партнерските организации ги унапредија своите знаења и вештини и ги договорија идните активности. Ќе биде избран еден заеднички слоган на кампањата, барањата на кампањата ќе бидат специфични во однос на контекстот во секоја држава. Изработен е план за следни активности.

Пет партнерски организации, Автономен Женски Центар (Белград), Центар за жртви на војната – РОСА (Загреб), Здружени жени Бања Лука (Бања Лука), Здужение СОС (Љубљана), Национален Совет за Родова Рамноправност (Скопје) и Женска мрежа против насилството во Европа – WAVE (Австрија), имаа тродневен семинар за акции за лобирање и кампањи.

Семинарот го водеа експерти/ки од Хрватска (Сандра Бенчиќ и Гордан Босанац од Центарот за мировни студии, Жељка Грацин Љељак од Зелена акција) и од Европската Унија (Колет Де Трој од EWL и Барбара Стелмачек од WAVE мрежата). Експертите/ките помогнаа во анализата на досегашните богати искуства на партнерските организации во кампањи и акции на застапување, фокусирање на потребите на партнерските организации, анализа на клучните актери за секоја држава, лобирачки стратегии и примери на добри пракси и правење агенда за следниот период.

Резултат од семинарот се унапредени теоретски и практични знаења на претставнички од 5 партнерски организации. Договорено е да се избре еден заеднички слоган, а барањата од кампањата може да бидат различни, во однос на контекстот на секоја држава. Изработен е план на активности (задачи и временска рамка) за тимот на кампањата и националните тимови. Договорено е да се искористат идеите на EWL и WAVE за алатки за кампањи и секој национален тим да изработи план за кампањата.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close