28-30/06/2013
СТРАТЕГИjА

28-30/06/2013
СТРАТЕГИjА
НСРР со помош на експерт(к)и, а заедно со локалните партнер организации развија стратегија за кампањата преку која на граѓаните на Македонија ќе им биде претставена Конвенцијата на Советот на Европа против насилството врз жените. Се очекува кампањата да придонесе кон ратификација на Конвенцијата.
НСРР со помош на експерт(к)и, а заедно со локалните партнер организации развија стратегија за кампањата преку која на граѓаните на Македонија ќе им биде претставена Конвенцијата на Советот на Европа против насилството врз жените. Се очекува кампањата да придонесе кон ратификација на Конвенцијата.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close