21/08/2013
СОСТАНОК

21/08/2013
СОСТАНОК
НСРР одржа прв состанок со експертките за изработка на појдовната студија на законите и политиките во однос на стандардите од Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство.

Методологијата за анализа е подготвена од Марија Лукиќ и по истата ќе биде изработена анализа на состојбата во сите земји од регионот од кои доаѓаат партнерските организации (Словенија, Храватска, Босна и Херцеговина и Македонија), што ќе овозможи и меѓусебна споредба на наодите.
Првата работна верзија на појдовната студија ќе послужи и за консултации со различни групи на „сојузниците" и „целната публика", а со цел дискусија за наодите и собирање на предлози за унапредување на постоечките закони и политики.
НСРР одржа прв состанок со експертките за изработка на појдовната студија на законите и политиките во однос на стандардите од Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство.

Методологијата за анализа е подготвена од Марија Лукиќ и по истата ќе биде изработена анализа на состојбата во сите земји од регионот од кои доаѓаат партнерските организации (Словенија, Храватска, Босна и Херцеговина и Македонија), што ќе овозможи и меѓусебна споредба на наодите. Првата работна верзија на појдовната студија ќе послужи и за консултации со различни групи на „сојузниците" и „целната публика", а со цел дискусија за наодите и собирање на предлози за унапредување на постоечките закони и политики.
SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close