Скопје, 9/10/2014
РАБОТЕН СОСТАНОК

Скопје, 9/10/2014
РАБОТЕН СОСТАНОК

Во организација на Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство беше одржан работен состанок на тема „Конвенција на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жени и домашно насилство (Истанбулска конвенција)“.


Целта на работниот состанок беше презентација на содржината и препораките на Конвенцијата и дискусија за важноста од вклучување на релевантните институции во имплементирањето на стандардите од овој меѓународен документ, 

 

Во организација на Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство беше одржан работен состанок на тема „Конвенција на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жени и домашно насилство (Истанбулска конвенција)“.
Целта на работниот состанок беше презентација на содржината и препораките на Конвенцијата и дискусија за важноста од вклучување на релевантните институции во имплементирањето на стандардите од овој меѓународен документ, 

 

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close