PDF    

ИНДИКАТОРИ
PDF    

ИНДИКАТОРИ

Индикатори за следење на примената на одредбите од Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство

Индикатори за следење на примената на одредбите од Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство

SHARE:
Prev            Prev
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka
Savet Evrope
 
NSRP UBL AC Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Pecevo Vizija Nacionalna mrea LGTBI Helsinki Ezerka Savet Evrope
 
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Кампањата ja поддржува:
EU
Содржината на летокот е исклучиво одговорност на авторките и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска Унија.
Close
Close